Εκπαιδευτικό σεμινάριο Hands on Training “Εισαγωγή στη Βρογχοσκόπηση”

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 13/09/2019-14/09/2019
Τόπος: Αίθουσα Διαλέξεων Εταιρείας Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος, Ιωάννη Κρανιδιώτη 2, 555 35, Πυλαία, Θεσσαλονίκη LamdaCenter, Κτίριο 1, 2ος όροφος
Διοργανωτής: Εταιρεία ΝοσημΆτων Θώρακος Ελλάδος (ΕΝΘΕ, https://hcds.gr/ )
Πληροφορίες: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΘΕΩΡΙΑ-ΠΡΑΞΗ, HANDS ON TRAINING ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ, ΟΜΙΛΙΕΣ, VIDEO