Επιτροπή Δεοντολογίας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόεδρος Δημήτριος Σουμαλεύρης, Πρόεδρος του Ι.Σ.Πρέβεζας
Αντιπρόεδρος Νικόλαος Κατσαράκης, Εκπρόσωπος Π.Ι.Σ. από ΙΣ Ιωαννίνων
   

 
   

Μέλη
 

Κωνσταντίνα Καρλή, Πρόεδρος του Ι.Σ.Ευβοίας
Γεράσιμος Αποστολάτος, Πρόεδρος του Ι.Σ.Καλύμνου
Παναγιώτα Βούλγαρη, Πρόεδρος του Ι.Σ.Κυκλάδων
Βασίλειος Αναγνωστόπουλος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.
Γεώργιος Θεοδωρόπουλος, Χειρουργός
Δημήτριος Αναστασόπουλος, Δικηγόρος
 
 
 
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ