Τομέας Β – Τομέας ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής κάλυψης των γιατρών

Β. Τομέας ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής κάλυψης των γιατρών


Έχει ως αντικείμενο τη μελέτη σε τρέχουσα αλλά και διαχρονική βάση των προβλημάτων ασφάλισης των γιατρών, μελέτης και προτάσεων του πώς θα αξιοποιηθεί η περιουσία του ΤΣΑΥ-ΕΤΑΑ, καθώς και κάθε εκάστοτε ασφαλιστικού φορέα ή και επικουρικού των γιατρών, αναλογιστικών μελετών και εν γένει προαγωγής, έρευνας και μελέτης με στόχο την καλύτερη δυνατή ασφαλιστική κάλυψη των γιατρών, τόσο υγειονομική όσο και συνταξιοδοτική. Επίσης, την υποβολή προτάσεων προς τον ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ, καθώς και την πρόταση για υπογραφή συμβάσεων ή μελέτη συμβάσεων, τις οποίες προτείνει ο ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ ή άλλοι ασφαλιστικοί οργανισμοί που αφορούν τους γιατρούς.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ