Τομέας ΣΤ – Τομέας εμβολιασμών και μητρικού θηλασμού.

ΣΤ. Τομέας εμβολιασμών και μητρικού θηλασμού.


Έχει ως αντικείμενο την έρευνα και προαγωγή του εμβολιασμού στον πληθυσμό, καθώς και την προαγωγή του μητρικού θηλασμού, την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, την εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ