Τομέας Ζ – Τομέας πρωτοκόλλων, θεραπευτικών και διαγνωστικών.

Ζ. Τομέας πρωτοκόλλων, θεραπευτικών και διαγνωστικών.


Έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή πρωτοκόλλων θεραπευτικών και διαγνωστικών από διεθνή πρότυπα, τις εισηγήσεις των επιστημονικών εταιρειών και επαγγελματικών ενώσεων για την αναγραφή φαρμάκων και διαγνωστικών εξετάσεων, προκειμένου να γίνει εξορθολογισμός της φαρμακευτικής περίθαλψης των διαγνωστικών εξετάσεων που απαιτούνται της λειτουργίας της ιατρικής μέσα από επιστημονικό τρόπο και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το μικρότερο κόστος για το ασφαλιστικό σύστημα.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ