Τομέας Θ – Τομέας ψυχικής υγείας

Τομείς

Θ. Τομέας ψυχικής υγείας


Ο τομέας έχει ως αντικείμενο την εξέταση και προαγωγή ζητημάτων ψυχικής υγείας, με σκοπό την υποβολή προτάσεων προς την πολιτεία για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας του γενικού πληθυσμού και των ήδη πασχόντων.