Τομέας ΙΑ – Τομέας Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Τομείς

ΙΑ. Τομέας Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.


Έχει ως αντικείμενο τις ανάγκες επικοινωνίας του Ινστιτούτου.