Τομέας ΙΔ – Περιβάλλοντος

ΙΔ. Τομέας περιβάλλοντος


Έχει ως αντικείμενο την προστασία της υγείας των γιατρών και του υγειονομικού προσωπικού από περιβαλλοντικούς παράγοντες, από έκθεση σε λύματα, στερεά ή υγρά, ή επικίνδυνες ουσίες και εν γένει περιβαλλοντολογικούς κινδύνους.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ