ΠΙΣ προς Υπουργό Υγείας: Άμεση ανάγκη θέσπισης κριτηρίων λειτουργία αιμοληπτηρίων ανά τη χώρα.

 Προς Αξιότιμο Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κικίλια

Αθήνα, 8/11/2019

Θέμα: «Καθεστώς λειτουργίας αιμοληπτηρίων»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ:

Από διετίας και πλέον είχε ψηφιστεί Νόμος (ΦΕΚ 4461/28-3-2017), βάσει διάταξης του οποίου έπρεπε να κλείσουν όλα τα αιμοληπτήρια ανά την επικράτεια έως 28/06/2017 και εντελλόταν οι Ιατρικοί Σύλλογοι να μεριμνήσουν για την εφαρμογή του.

Στις 29/06/2017 εστάλη εκπρόθεσμα, επείγον έγγραφο – εντολή, υπογεγραμμένο από τον τ. Υπουργό Υγείας κ. Α. Ξανθό, να μην προχωρήσουν οι Ιατρικοί Σύλλογοι στην εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4461/28-3-2017, «περί διακοπής λειτουργίας των αιμοληπτηρίων» καθώς, όπως ρητά τονιζόταν «.. επίκειται νομοθετική ρύθμιση βάσει της οποίας, θα μπορούν να λειτουργούν αιμοληπτήρια σε ορισμένες νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές…».

Πολλοί Ιατρικοί Σύλλογοι, έχοντας και σχετική γνωμοδότηση από τον Νομικό Σύμβουλο του ΠΙΣ, εφάρμοσαν την εντολή του τότε Υπουργού Υγείας και δεν προχώρησαν στην διακοπή λειτουργίας των αιμοληπτηρίων, ή το ακριβέστερο, ξαναλειτούργησαν τα αιμοληπτήρια, καθώς η Υπουργική εντολή ήρθε μετά την καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής του Νόμου 4461/28-3-2017, ο οποίος ήδη είχε εφαρμοσθεί σε πολλές περιπτώσεις (αν όχι όλες).

Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. της 6-11-2019 το ζήτημα αυτό συζητήθηκε εκτενώς και αποφασίστηκε να σας προταθούν οι πιο κάτω δύο λύσεις: είτε η απαρέγκλιτη εφαρμογή του νόμου (ΦΕΚ 4461/28-3-2017), με την καθολική διακοπή λειτουργίας των αιμοληπτηρίων σε όλη την επικράτεια, είτε να οριστούν άμεσα συγκεκριμένα κριτήρια βάσει των οποίων σε κάποιες περιοχές της νησιωτικής ή και ηπειρωτικής χώρας θα μπορούν να λειτουργούν αιμοληπτήρια (π.χ. κριτήρια πληθυσμιακά, απόστασης από μικροβιολογικό εργαστήριο. Δημόσιο ή ιδιωτικό, κλπ).

Τα κριτήρια όμως εάν υπάρξουν, πρέπει να είναι σαφέστατα και να μην επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες από κανένα και να έχουν την ίδια εφαρμογή από όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους.

Ο Πρόεδρος

Δρ. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος

Πλαστικός Χειρουργός

Ο Γενικός Γραμματέας

Δρ. Γεώργιος Ι Ελευθερίου

Αγγειοχειρουργός

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...