ΠΙΣ: Οι ιδιωτικές κλινικές οφείλουν να καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά για τους ιατρούς που συνεργάζονται, ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης

Αθήνα, 26-9-2019

Α.Π.: 3064/19-9-2019

Προς το Σύνδεσμο Ελληνικών Κλινικών

Κοινοποίηση: Ιδιωτικές Κλινικές (βάσει πίνακα αποδεκτών)

Θέμα: Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικών αμειβομένων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών

Αξιότιμοι κύριοι,

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.61080/1692/5.12.2018 Εγκύκλιο του προβλέπει, εταξύ άλλων, ότι εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 39 της παρ. 9 του Ν.4387/2016 οι ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, που αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, καθόσον για τα πρόσωπα αυτά συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.982/1979.

Επιπλέον, ρητές οδηγίες έχουν δοθεί και με την υπ’ αριθ  ΔΙΕΙΣΦΜΜ/647/823855//647/823855/ 5.7.2019 Εγκύκλιο του ΕΦΚΑ με θέμα: Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικών αμειβομένων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ).

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 39 της παρ. 9 του Ν.4387/2016 οι ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, που αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, καθόσον για τα πρόσωπα αυτά συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.982/1979. δηλαδή η διάταξη του άρθρου 39 § 9 ν. 4387/2016 δεν εφαρμόζεται στους υγειονομικούς και ειδικότερα στους ιατρούς που απασχολούνται σε κλινικές.

Οφείλουν συνεπώς οι κλινικές να καταβάλλουν εργοδοτική εισφορά για όλους τους ιατρούς που συνεργάζονται με αυτές, ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για εξαρτημένη σχέση εργασίας ή όχι, του τρόπου πληρωμής καθώς και του αριθμού των αντισυμβαλλομένων στους οποίους οι ιατροί παρέχουν υπηρεσίες εκδίδοντας αποδείξεις, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 38 του ν. 4387/2016.

Έχει περιέλθει στην αντίληψή ας ότι πολλές κλινικές δεν εφαρμόζουν τις ανωτέρω διατάξεις και συνεχίζουν να μην καταβάλλουν εργοδοτικές εισφορές στους απασχολούμενους ιατρούς, παρερμηνεύοντας το Νόμο.

Με την παρούσα επιστολή, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ως το ανώτατο θεσμικό όργανο των ιατρών και συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας για θέματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, σας υπενθυμίζει τις ανωτέρω υποχρεώσεις σας και παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωσή μας επί της τακτικής που ακολουθείτε.

Για το ΔΣ του ΠΙΣ

Ο Πρόεδρος

Δρ. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος

Πλαστικός Χειρουργός

Ο Γενικός Γραμματέας

Δρ. Γεώργιος Ι Ελευθερίου

Αγγειοχειρουργός

ΠΡΟΣΦΑΤΑ