ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα ιατρικών ειδικοτήτων εξεταστικής περιόδου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019»

Σας γνωρίζουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων περιόδου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019. Σημειώνεται ότι, όσοι είχαν δηλώσει συμμετοχή και δεν αναφέρονται κατωτέρω, δεν προσήλθαν στις εξετάσεις.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ