ΠΙΣ προς Υπουργό Παιδείας: Πρόταση για αγωγή Υγείας στο σχολεία

Αθήνα, 30/10/2019

Προς

Την Υπουργό Παιδείας
κ. Νίκη Κεραμέως
Κοινοποίηση: 1. Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια 2. Ιατρικοί Σύλλογοι

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Με αφορμή την προσπάθεια εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου από την Πολιτεία και την ενημερωτική καμπάνια για το κάπνισμα που έχει αποφασίσει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ., στη συνεδρίασή του στις 11-10-2019, ομόφωνα αποφάσισε να προτείνει την καθιέρωση – εισαγωγή της «Αγωγής Υγείας» ως αυτόνομου μαθήματος – αντικειμένου στα σχολεία.

Το σκεπτικό της πρότασής μας είναι ότι θα πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη για να αναμένουμε απτά, σταθερά και μακροχρόνια αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την αλλαγή της νοοτροπίας και της παιδείας των Ελλήνων στα θέματα υγείας.

Η παιδεία και η νοοτροπία όμως, σε όλα τα θέματα, χτίζεται και αναπτύσσεται στην παιδική και εφηβική ηλικία. Εκεί πρέπει να στοχεύσουμε και εκεί κατευθύνεται η πρόταση αυτή.

Η αλλαγή της στάσης και συμπεριφοράς των Ελλήνων σε θέματα υγείας, μπορεί να γίνει, αν αυτά τα θέματα τα διδαχθούν τα σημερινά παιδιά (αυριανοί ενήλικες) στο σχολείο.

Θα πρέπει συνεπώς το μάθημα – αντικείμενο «Αγωγή Υγείας», να μπει ως αυτόνομο μάθημα σε όλες τις τάξεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα σχολεία όλης της χώρας.

Με σύγχρονους και βιωματικούς τρόπους διδασκαλίας, να περάσει αυτή η νέα στάση ζωής και η διαπαιδαγώγηση σε θέματα όπως κάπνισμα και εξαρτησιογόνες ουσίες, διατροφή (είμαστε από τους πιο παχύσαρκους στην Ευρώπη, με ότι αυτό συνεπάγεται), αγωγή κολυμβητή (πρώτοι στην Ευρώπη και δεύτεροι στον κόσμο σε πνιγμούς), AIDS και άλλα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, κ.α.

Γενικά εμπέδωση και εφαρμογή στην πράξη, όταν τα σημερινά παιδιά θα ενηλικιωθούν, της έννοιας της πρόληψης, η οποία είναι η αποτελεσματικότερη θεραπεία, σύμφωνα και με την Ιπποκρατική ρήση.

Σας εισηγούμαστε λοιπόν την αποδοχή της παραπάνω πρότασης.

Επιπλέον στα πλαίσια του μαθήματος – αντικειμένου «Αγωγή Υγείας», μπορεί να γίνεται και διδασκαλία – εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες στα μεγαλύτερα παιδιά και ιδίως της ΚΑΡ.Π.Α. (Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης), η οποία ήδη διδάσκεται σε πολλά ανεπτυγμένα κράτη.

Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση αυτής της απόφασης θα έρθουν μετά από κάποια χρόνια, αλλά θα είναι μακροπρόθεσμα.

Σημειώνουμε δε, από τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ότι ειδικά για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δεν θα υπάρξει καμία επιβάρυνση του ωρολογίου προγράμματος, καθώς ήδη υπάρχει θεσμοθετημένη η ευέλικτη ζώνη, η οποία έγινε για τέτοια αντικείμενα, στην πράξη όμως συχνά χρησιμοποιείται διαφορετικά.

Αναμένοντας την προσωπική θετική σας στάση στην πρότασή μας και την απόφαση για υλοποίησή της, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με τιμή

Γιά το ΔΣ του ΠΙΣ

Ο Πρόεδρος

Δρ. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος

Πλαστικός Χειρουργός

Ο Γενικός Γραμματέας

Δρ. Γεώργιος Ι Ελευθερίου

Αγγειοχειρουργός

ΠΡΟΣΦΑΤΑ