Αποτελέσματα εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων περιόδου Οκτωβρίου 2019

Αποτελέσματα εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων, Αποφάσεις - Ανακοινώσεις, Γενικά