ΠΙΣ προς Υπ. Εργασίας σχετικά με τους ιατρούς εργασίας

Αθήνα 14/11/2019

Προς

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

κ. Ιωάννη Βρούτση

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, κατά την Συνεδρίασή του της 6ης Νοεμβρίου 2019, ασχολήθηκε με το θέμα των Ιατρών Εργασίας και τα καθημερινά προβλήματα που προκύπτουν λόγω του ανεπαρκούς αριθμού των και της ύπαρξης δύο κατηγοριών ιατρών, αυτών που κατέχουν τον τίτλο της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας και όσων που ασκούν την ιατρική της εργασίας κατ’ εξαίρεση του ειδικού καταλόγου του ΚΝΥΑΕ.

Στην πολυπλοκότητα του θέματος συντελεί και η παρουσία των ΕΞΥΠΠ. Μετά από διαβούλευση με τους ιατρούς εργασίας και τους ιατρούς που ασκούν την ιατρική της εργασίας κατ’ εξαίρεση του ειδικού καταλόγου του ΚΝΥΑΕ ο Π.Ι.Σ. προτείνει:

1. Την ανάρτηση καταλόγων με τους ιατρούς εργασίας στην ιστοσελίδα του Π.Ι.Σ. για την ενημέρωση των εταιρειών που αναζητούν ιατρό εργασίας.

2. Την απασχόληση των ιατρών εργασίας κατά τρόπον που να εξασφαλίζεται η ουσιαστική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει λόγω της δυνατότητας των ιατρών να ασκούν καθήκοντα και εκτός των ορίων του Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι.

3. Την προτεραιότητα στην επιλογή των ιατρών που κατέχουν την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας και την αυτονόητη υποχρέωση όλων εντός των χώρων εργασίας να ασκούν τα καθήκοντα της ιατρικής της εργασίας αποκλειστικά.

4. Τη δημιουργία συστήματος παρακολούθησης της φυσικής παρουσίας των ιατρών στους χώρους εργασίας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πραγματική άσκηση των καθηκόντων τους καθώς η μη άσκηση της Ιατρικής σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας συνιστά και πειθαρχικό παράπτωμα.

Αναμένοντας την ανταπόκρισή σας, σας ευχαριστούμε έκτων προτέρων.

Για τον ΠΙΣ

Ο Πρόεδρος

Δρ. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος

Πλαστικός Χειρουργός

Ο Γενικός Γραμματέας

Δρ. Γεώργιος Ι Ελευθερίου

Αγγειοχειρουργός

ΠΡΟΣΦΑΤΑ