Συμπράξεις Ιδιωτικού Δημόσιου Τομέα: Ημερίδα Ενημέρωσης από τον ΠΙΣ

Αποφάσεις - Ανακοινώσεις, Δράσεις
Ο ΠΙΣ ενημερώνει για τα ΣΔΙΤ

Το ΔΣ του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) οργανώνει ημερίδα με θέμα: ΣΔΙΤ στην παροχή υπηρεσιών υγείας την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 στην Αίγλη Ζαππείου με ώρα έναρξης 09:30.

Οι Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι συμβάσεις, κατά κανόνα μακροχρόνιες, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού φορέα, με σκοπό την εκτέλεση έργων ή/και την παροχή υπηρεσιών.

Οι ρόλοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα είναι σαφώς ορισμένοι:

  • Αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα ενώ παράλληλα το δημόσιο διατηρεί ισχυρό εποπτικό ρόλο.
  • Υλοποιούνται ποιοτικά έργα και ταυτόχρονα παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες/ χρήστες των έργων αυτών.
  • Σημαντικό εργαλείο τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης μοχλεύοντας ιδιωτικούς πόρους σε αναπτυξιακά έργα με πολλαπλασιαστικό όφελος.
  • Ο δημόσιος φορέας διατηρεί την ιδιοκτησία των παγίων και τον ισχυρό ρυθμιστικό και εποπτικό του ρόλο, δίνοντας την ευκαιρία να υλοποιούνται δημόσια έργα ακόμα και σε δυσχερείς οικονομικές συγκυρίες.

Το ΔΣ του ΠΙΣ θεωρώντας ότι η συνεργασία του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα θα οδηγήσει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας προς του πολίτες, προχωρά στην έναρξη ενημέρωσης και διαλόγου προκειμένου να συζητηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας με σκοπό την αναβάθμισης του συστήματος υγείας τόσο σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών.

Στην ημερίδα έχουν προσκληθεί Έλληνες και ξένοι ομιλητές τόσο από τον δημόσιο τομέα όσο και από τον ιδιωτικό, εκπρόσωποι φορέων καθώς και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.