Ανακοίνωση σχετικά με τη συμμετοχή στις εξετάσεις ειδικότητας περιόδου Δεκεμβρίου 2019

Αποφάσεις - Ανακοινώσεις, Εξετάσεις Ιατρικών Ειδικοτήτων

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Π.Ι.Σ. θα παραμείνει ενεργοποιημένη για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις ειδικότητας της εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2019 έως την Τρίτη 26/11/2019 και ώρα 15:00.

Με το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας και ώρας, οι ενδιαφερόμενοι ιατροί ΔΕΝ θα δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις.