Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΠΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, θα πρέπει να υποβάλλονται ταυτόχρονα με την αίτηση. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δηλαδή υπολείπονται κάποια δικαιολογητικά, η αίτηση θα ακυρώνεται εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών και θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος ιατρός να υποβάλλει εκ νέου ΠΛΗΡΗ αίτηση η οποία θα φέρει άλλον αριθμό πρωτοκόλλου.

Ουσιαστικά, το αίτημά του θα υλοποιείται μόνο μετά την υποβολή ΟΛΩΝ των απαραίτητων δικαιολογητικών, διότι τότε ο φάκελος είναι πλήρης προς επεξεργασία και διεκπεραίωση του αιτήματος.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ