Γ.Ν. – Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ: Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων Επικουρικών Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων

Θέσεις εργασίας

Γ.Ν. – Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ: Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων Επικουρικών Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων


Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λήμνου ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται, για την άμεση πρόσληψη πέντε (5) επικουρικών ιατρών των εξής ειδικοτήτων: – Αναισθησιολογίας (1) – Νεφρολογίας (1) Καρδιολογίας (1) Παθολογίας (1) Ογκολογίας-Παθολογίας (1) Όσοι ιατροί ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως επικουρικοί ιατροί, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με τριετή θητεία για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του ΓΝ-ΚΥ Λήμνου καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στον ηλεκτρονικό κατάλογο επικουρικών ιατρών που τηρεί η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.
Η πρόσληψη θα γίνει άμεσα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 22543-50127

https://pis.gr/wp-content/uploads/2019/12/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΓΙΑ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ-ΙΑΤΡΟΥΣ.pdf