ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: Σχετικά με την κατάργηση του ΕΚΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: Σχετικά με την κατάργηση του ΕΚΑΣ

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, Γεν.Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Παναγιώτη Πρεζεράκου, με αριθμ.πρωτ. 22/4.1.2020, (ΑΠ ΠΙΣ: 4229/15.1.2020) σχετικά με το ΕΚΑΣ και παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ