Αναφορά Εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της UEMS (UEMS Council), Λονδίνο, Ην. Βασίλειο, 18-19/10/2019

Αναφορά Εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της UEMS (UEMS Council)

Λονδίνο, Ην. Βασίλειο, 18-19/10/2019

Ελληνική Αντιπροσωπεία: κ.κ. Α. Εξαδάκτυλος (Πρόεδρος Π.Ι.Σ.), Α. Παπανδρούδης (Αντιπρόεδρος UEMS, Μέλος Δ.Σ. Π.Ι.Σ.), Χ. Κούλας (Μέλος Δ.Σ. Π.Ι.Σ.)
Ελληνική Αντιπροσωπεία, Πρόεδρος UEMS, Εκπρόσωπος Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου
Πρόεδρος Π.Ι.Σ., Πρόεδρος UEMS, Αντιπρόεδρος UEMS-Μέλος Δ.Σ. Π.Ι.Σ.
Πρόεδρος UEMS, Καθηγ. Β. Παπαλόης, Αντιπρόεδρος UEMS, Δρ Α. Παπανδρούδης
Αντιπρόεδροι UEMS: T. Cobo (Ισπανία), Α. Παπανδρούδης (Ελλάδα)

ΠΡΟΣΦΑΤΑ