ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ: Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιότητας συνεργασίας δύο (2) ιατρών Νεφρολόγων

Θέσεις εργασίας

Γενικό Νοσοκομείο Θήρας: Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιότητας συνεργασίας δύο (2) ιατρών Νεφρολόγων κατόχων Α.Π.Υ.