1ο Συμπόσιο του Ψυχιατρικού Τομέα Ιπποκράτειου ΓΝΘ – Το φαινόμενο της Επιθετικότητας: μια πολυπρισματική προσέγγιση

Επιστημονικές Εκδηλώσεις

1ο Συμπόσιο του Ψυχιατρικού Τομέα Ιπποκράτειου ΓΝΘ – Το φαινόμενο της Επιθετικότητας: μια πολυπρισματική προσέγγιση

Θεσσαλονίκη, 7 – 8/2/2020

Τίτλος Συνεδρίου: 1ο Συμπόσιο του Ψυχιατρικού Τομέα Ιπποκράτειου ΓΝΘ – Το Φαινόμενο της Επιθετικότητας: μια πολυπρισματική προσέγγιση

Ημερομηνία: 7 – 8 Φεβρουαρίου 2020

Τόπος: ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Επιστημονικός Φορέας: ΓΝΘ Ιπποκράτειο, Ψυχιατρικός Τομέας

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 2310247743

Email: info@globalevents.gr Website: www.globalevents.gr