Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΙΣ.: Ημερομηνία διεξαγωγής

Αποφάσεις - Ανακοινώσεις, ΠΙΣ προς Συλλόγους

Τακτική Γενική Συνέλευση Π.Ι.Σ.: Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής

                                                                                                                                Αθήνα, 28/1/2020

ΑΠ: 4379

Προς τους 

Προέδρους και Εκπροσώπους των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου όρισε ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου στις 14 Μαρτίου 2020, για την οποία θα σας σταλεί και επίσημη πρόσκληση.

Επίσης από το απόγευμα της Παρασκευής 14 Ιανουαρίου 2020 έχει αναρτηθεί προς  Δημόσια Διαβούλευση το νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο και εφόσον συμμετάσχετε στη Διαβούλευση, παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε τις προτάσεις – απόψεις σας.

Με αφορμή πολλαπλές αναφορές σχετικά με τη διακοπή της λειτουργίας τμημάτων του Εθνικού Συστήματος  Υγείας για προβλέψιμους λόγους π.χ. αποχωρήσεις ιατρών, παρακαλείσθε να καταγράψετε και  να μας αποστείλετε σχετικά προβλήματα εφόσον υπάρχουν στην περιοχή ευθύνη σας.

                                                  Για τον Π.Ι.Σ.

    Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Δρ. Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος                 Δρ Γεώργιος Ι. Ελευθερίου

Πλαστικός Χειρουργός                                 Αγγειοχειρουργός