ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Αποφάσεις - Ανακοινώσεις, Εξετάσεις Ιατρικών Ειδικοτήτων

Σας ενημερώνουμε ότι ο έλεγχος των δικαιολογητικών για οποιοδήποτε αίτημα θα γίνεται αυστηρά και μόνο ΜΕΤΑ την υποβολή του αιτήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Π.Ι.Σ.

ΔΕΝ θα γίνεται κανένας έλεγχος με αυτοπρόσωπη παρουσία, χωρίς να έχει προηγηθεί υποβολή αιτήματος.