Επιστολή Π.Ι.Σ. προς Υπουργό Υγείας: Η ασφάλεια των πολιτών, η δημόσια υγεία και τα επαγγελματικά δικαιώματα των ιατρών είναι αδιαπραγμάτευτα.

                                                                                                             Αθήνα, 6/2/2020                 

Α.Π.: 4523

Προς τον                                                                                             

Υπουργό Υγείας

κ. Βασίλειο Κικίλια

Αριστοτέλους 17

101 87 Ενταύθα

Κοινοποίηση:

Υφυπουργό Υγείας κ. Β. Κοντοζαμάνη

Ιατρικούς Συλλόγους & Εκπροσώπους

Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Επικοινωνούμε μαζί σας, έχοντας διαπιστώσει ότι στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας  και Κοιν.Ασφαλίσεων που έχει αναρτηθεί στη Δημόσια Διαβούλευση για τη Δημόσια Υγεία, δεν υπάρχουν ρυθμίσεις σχετικά με την πολυφαρμακία και την υπερκατανάλωση αντιβιοτικών.

Δυστυχώς, η χώρα μας σύμφωνα με όλες τις εκθέσεις των Ευρωπαϊκών οργάνων διατηρεί κορυφαία θέση στη κατανάλωση φαρμάκων γενικώς και αντιβιοτικών ιδιαιτέρως με επικίνδυνες επιπτώσεις για την υγεία του πληθυσμού.

Το ανωτέρω σε συνδυασμό με την πρόβλεψη ότι μέχρι το 2050η ανάπτυξη ανθεκτικών μικροβίων θα είναι μία από τις πρώτες αιτίες θανάτου παγκοσμίως, απαιτεί άμεσα τη νομοθετική πρόβλεψη της πολιτείας.

Επιπλέον επιβαρυντικός  παράγοντας είναι η ανυπαρξία δημιουργίας νέων αντιβιοτικών τα τελευταία δύο χρόνια σύμφωνα με τις εκθέσεις Διεθνών οργανισμών.

Το απολύτως στοιχειώδες μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας υγείας, είναι η αναγκαιότητα ύπαρξης ιατρικής συνταγής για την πώληση των φαρμάκων και η αυστηρή παρακολούθηση της εφαρμογής του μέτρου που μόνο στην Ελλάδα δεν αποτελεί εμπεδωμένη πρακτική.

Για το σκοπό αυτό ζητούμε τον εμπλουτισμό του Νομοσχεδίου που στην παρούσα του μορφή είναι ανεπαρκές με σχετικές προβλέψεις, οι οποίες ενίοτε είναι αναγκαίες για λόγους λογιστικής (π.χ. tamiflu) αλλά από επιστημονικής άποψης είναι απαραίτητες και συνιστούν  σημαντικό έλλειμμα για τη χώρα μας και πρόβλημα για την υγεία των Ελλήνων.

Με την ευκαιρία αυτή επίσης, θέλουμε να επισημάνουμε ότι ο αριθμός των Ελλήνων ιατρών, συνιστά πλούτο για τη χώρα που δεν πρέπει να υιοθετεί πρακτικές του παρελθόντος, ή άλλων χωρών αναθέτοντας σε άλλους επιστήμονες υγείας ιατρικό έργο.

Καθώς είμαστε βέβαιοι ότι οι ρυθμίσεις του Υπουργείου δεν μπορεί να έχουν ως κίνητρο την εξυπηρέτηση επαγγελματικών ενδιαφερόντων, θεωρούμε λάθος η αγωγή υγείας στα σχολεία να ανατίθεται σε κλάδους με επαγγελματικό συμφέρον από την κατανάλωση φαρμάκων. Και φυσικά η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα, εδώ και πολλά χρόνια ως βήμα προόδου δε χρειάζεται και δεν πρέπει να ασκείται σε οποιοδήποτε χώρο και με οποιαδήποτε μορφή, εκτός του ιατρείου. Άλλωστε οι ικανότητες του ιατρού προκύπτουν μέσα από πολύχρονη αυστηρή και απαιτητική εκπαίδευση, και δεν πιστοποιούνται ούτε αντικαθίστανται από διαδικτυακά σεμινάρια  ή βραχείες μετεκπαιδεύσεις.

Αναμένοντας τη θετική σας ανταπόκριση,

Για τον Π.Ι.Σ

Ο Πρόεδρος

Δρ. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος

Πλαστικός Χειρουργός

Ο Γενικός Γραμματέας

Δρ. Γεώργιος Ι Ελευθερίου

Αγγειοχειρουργός

ΠΡΟΣΦΑΤΑ