ΩΚΚ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών Αναισθησιολόγων

Θέσεις εργασίας

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Ω.Κ.Κ.): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη δύο (2) κενών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Αναισθησιολόγων