Στο Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ – ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ προκήρυξη θέσεων επί θητεία ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Στο Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  – ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ  προκήρυξη θέσεων επί θητεία ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ