Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ προκήρυξη δώδεκα (12) θέσεων ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ επί θητεία.

Θέσεις εργασίας