Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ προκήρυξη δώδεκα (12) θέσεων ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ επί θητεία.

Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ προκήρυξη δώδεκα (12)  θέσεων ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ επί θητεία.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ