Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ» προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ επί θητεία.

Θέσεις εργασίας

Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ» προκήρυξη  θέσεων ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ επί θητεία.