Θερινό Σχολείο Γηριατρικής και Μεταβολισμού των Οστών, Πόρτο Χέλι, 11-14/6/2020

Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Θερινό Σχολείο Γηριατρικής & Μεταβολισμού των Οστών, Πόρτο Χέλι, 11-14/6/2020

Τίτλος Συνεδρίου: Θερινό Σχολείο Γηριατρικής και Μεταβολισμού των Οστών

Ημερομηνία: 11-14 Ιουνίου 2020

Τόπος: AKS Conference Centre, Πόρτο Χέλι

Επιστημονικός Φορέας: Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία


Πληροφορίες

Τηλέφωνο: 2310247743

Email: info@globalevents.gr Website: www.globalevents.gr