Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού Κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας Παιδιατρικής στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή/ριας Β΄.

Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης  προκήρυξη μίας (1)  θέσης  ειδικευμένου ιατρού Κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας Παιδιατρικής στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή/ριας Β΄.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ