Κρατικό Θεραπευτήριο – Γενικό Νοσοκομείο- Κέντρο Υγείας Λέρου προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία.

Κρατικό Θεραπευτήριο – Γενικό Νοσοκομείο- Κέντρο Υγείας Λέρου  προκήρυξη τεσσάρων (4)  θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ