Αξιολόγηση και αντιμετώπιση ασθενούς με τραχειοστομία και δυσφαγία, Διαδικτυακό, 26/6/2021

Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Αξιολόγηση και αντιμετώπιση ασθενούς με τραχειοστομία και δυσφαγία, Διαδικτυακή διεξαγωγή, 26/6/2021

Στοιχεία Ημερίδας: «Αξιολόγηση και αντιμετώπιση ασθενούς με τραχειοστομία και δυσφαγία»

Χώρος Διεξαγωγής: Διαδικτυακά

Ώρα Έναρξης: 09:00

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο 26 Ιουνίου 2021

Διοργάνωση: Όμιλος ΥΓΕΙΑ

Επίσημη ιστοσελίδα: www.hygeia.gr