Στο Γ. Ν. Σερρών Πρόσληψη Επικουρικού Ιατρού με ειδικότητα Παθολογίας.

Θέσεις εργασίας