ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄.

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο προκηρύσσει μία (1) θέση Ιατρού-Αναισθησιολόγου, Επιμελητή Β’, με ειδικές γνώσεις καρδιοαναισθησίας και σχετική προϋπηρεσία. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.onasseio.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ