12 Μαρτίου 2020: Ευρωπαϊκή Ημέρα για την καταπολέμηση της βίας κατά των ιατρών και των επαγγελματιών του τομέα της υγείας

12 March 2020: European Day to fight Violence against Doctors and Health Professionals.

Joint Statement on Violence against Doctors and Health Professionals by the European Medical Organisations

ΠΡΟΣΦΑΤΑ