Επιστολή Π.Ι.Σ. προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας για την εγγραφή των ιατρών στο αρχείο μελών τους κατά την περίοδο της πανδημίας του COVID-19

Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, Ιατρικό Επάγγελμα, Χωρίς κατηγορία