ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Αθήνα,.13/03/2020 

Με το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Π.Ι.Σ.: 4196/14-01-2020 μας διαβιβάστηκε από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο το ΑΠ. Π.Ι.Σ.: 4024/16-12-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κ. ……………………  με την καταγγελία του ίδιου, η οποία αφορά την κωλυσιεργία του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών  και του Προέδρου του επί της καταγγελίας του, η οποία επί δύο έτη δεν έχει εισαχθεί για έλεγχο. 

Επί του ανωτέρω ερωτήματος εκθέτουμε τα ακόλουθα: 

Με την διαβιβαζόμενη καταγγελία περιγράφονται πραγματικά περιστατικά η αλήθεια των οποίων θα πρέπει να εξακριβωθεί από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές ώστε να διαπιστωθεί εάν χρήζουν ποινικής αξιολόγησης προτού κριθούν ως πειθαρχικά παραπτώματα από τον οικείο ιατρικό σύλλογο. Στο ίδιο το κείμενο της καταγγελίας του, ο καταγγέλλων αναφέρει πως τα υποτιθέμενα περιστατικά που περιγράφει, έχουν καταγγελθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές με μήνυση του καταγγέλλοντος η οποία, ωστόσο, έχει τεθεί στο αρχείο από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Συνεπώς, δεν δύναται ο εκάστοτε ιατρικός σύλλογος να εκκινεί πειθαρχικές διαδικασίες για γεγονότα που έχουν κριθεί από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές ως ανάξια ποινικής αξιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΙΣ μπορεί να διαβιβάσει την συγκεκριμένη καταγγελία εκ νέου στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές ώστε να αξιολογηθεί εάν προκύπτουν νεότερα στοιχεία για την ήδη τιθέμενη στο αρχείο μήνυση του καταγγέλλοντος.  

Ο Γνωμοδοτών Δικηγόρος 

Ευάγγελος Κατσίκης

Νομικός Σύμβουλος Π.Ι.Σ

Click to access 20200313_ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ_ΠΙΣ_ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑ.pdf

ΠΡΟΣΦΑΤΑ