Επιστολή Π.Ι.Σ. σχετικά με την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων ειδικότητας περιόδου Ιουνίου 2020

Γενικά, Δράσεις, Εξετάσεις Ιατρικών Ειδικοτήτων, Επικαιρότητα, Χωρίς κατηγορία