Π.Ι.Σ. προς Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης, κ. Ι. Βρούτση: Διευκρινίσεις επί του προγράμματος στήριξης επιστημόνων

Αθήνα, 13/4/2020

Α.Π.: 5410

Προς

Τον Υπουργό Εργασίας

Και Κοινωνικής Ασφάλισης

κ. Ιωάννη Βρούτση

ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 286/2.4.2020)»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Δια του παρόντος αιτούμαστε όπως δοθούν άμεσα διευκρινίσεις επί της από 286/2.4.2020 Πρόσκλησης με θέμα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19» για τη συμμετοχή στη δράση «Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών».

Συγκεκριμένα, αιτούμαστε να δοθούν διευκρινιστικές οδηγίες επί της παραγράφου 4 στην οποία αναφέρεται πως δικαιούχοι της δράσης είναι «ιατροί όλων των ειδικοτήτων». Θα πρέπει άμεσα να διευκρινιστεί από μέρους σας πως ωφελούμενοι της δράσης είναι όλοι οι ιατροί ανεξαιρέτως και ανεξαρτήτως του τρόπου οικονομικής δραστηριοποίησής τους. Δηλαδή θα πρέπει να αποσαφηνιστεί πως ωφελούμενοι της δράσης είναι και οι ιατροί – ανεξάρτητοι επαγγελματίες και οι ιατροί που εργάζονται ως μισθωτοί και οι ιατροί – εταίροι σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες ιατρικές εταιρείες.

Επισημαίνουμε πως για τους δικηγόρους έχουν ήδη δοθεί διευκρινίσεις με τις οποίες ξεκαθαρίζεται πως ωφελούμενοι της δράσης είναι όλοι οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι σε δικηγορικό σύλλογο, ανεξαρτήτως του εάν είναι έμμισθοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες, εταίροι δικηγορικών εταιρειών, ή δεν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών στην οικεία ΔΟΥ.

Συνεπώς, ως εκπρόσωποι του συνόλου του ιατρικού κόσμου, αιτούμαστε την άμεση παροχή από μέρους σας διευκρινίσεων ώστε το σύνολο των ιατρών που είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο ιατρικό σύλλογο να χαρακτηρίζονται ως ωφελούμενοι της δράσης «Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών» χωρίς άλλες προϋποθέσεις και να μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα χωρίς να ενδιαφέρει εάν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή έμμισθοι ή εταίροι εταιρειών και χωρίς να ενδιαφέρει εάν έχουν πραγματοποιήσει ή όχι έναρξη εργασιών στην οικεία ΔΟΥ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...