Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδας – Junior Doctors’ Network _ Hellas: Ενημερωτικό Δελτίο (Medical Ethics Special Edition)

Επικαιρότητα, Ευρωπαϊκά - Διεθνή

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας προωθούμε εκ μέρους της συντακτικής ομάδας του Παγκόσμιου Δικτύου Νέων Ιατρών του World Medical Association – WMA και της ομάδας εργασίας για την ιατρική δεοντολογία και βιοηθική, την ειδική έκδοση Medical Ethics Special Edition (17th Issue) του Ενημερωτικού Δελτίου – JDN Newsletter! Η έκδοση αυτή, την οποία μπορείτε να βρείτε συνημμένη σε αρχείο PDF αλλά και διαδικτυακά στην WMA/JDN webpage (https://www.wma.net/junior-doctors/news/), αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της συντακτικής ομάδας και της ομάδας δεοντολογίας/βιοηθικής, και σας πληροφορεί για σύγχρονα και διαχρονικά θέματα Βιοηθικής από όλο τον κόσμο, υπό το πρίσμα των Νέων Ιατρών του JDN-WMA.

Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδας Junior Doctors’ Network – Hellas

Ιστοσελίδα | jdnhellas.wix.com/jdnhellas

Email | jdnhellas@gmail.com

Facebook | Junior-Doctors-Network-JDN-Hellas

Twitter | @jdnhellas