Επιστολή Π.Ι.Σ. προς Ιατρικούς Συλλόγους: Ενημέρωση για την αποστολή σημειωμάτων από ΕΟΠΥΥ σχετικά με τη συνταγογράφηση

Αθήνα, 29/5/2020

Αρ. Πρωτ.: 5783

Προς τους

Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας

Κοινοποίηση:

Μέλη της Γενικής Συνέλευσης

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με αφορμή τα σημειώματα του ΕΟΠΥΥ που έλαβαν όλοι οι συμβεβλημένοι και πιστοποιημένοι ιατροί προσφάτως, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει ζητήσει εξηγήσεις για τη σκοπιμότητα των σημειωμάτων και τυχόν μελλοντική τους χρήση από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ.

Μέχρι να λάβουμε την απάντηση προτείνουμε να συστήσετε στα μέλη σας να περιορίσουν τη συνταγογράφηση στο ελάχιστο και ιδιαίτερα όταν αυτή αφορά φάρμακα υψηλού κόστους.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ