Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών Ειδικοτήτων περιόδου Ιουνίου 2020

Εξετάσεις Ιατρικών Ειδικοτήτων, Επικαιρότητα