Επιστολή Π.Ι.Σ. προς τον Υπουργό Τουρισμού σχετικά με τη λειτουργία και την ιατρική κάλυψη των τουριστικών καταλυμάτων εν μέσω COVID-19

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ COVID – 19

Η Χώρα μας στην πρώτη φάση της πανδημίας με την ταχύτητα δράσης και εφαρμογής ορθών αποφάσεων, κέρδισε τη διεθνή αναγνώριση. Με δεδομένο ότι ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης και κύριο πυλώνα απασχόλησης, το νέο στοίχημα της χώρας σε αυτή τη δεύτερη φάση της επαναλειτουργίας των τουριστικών μονάδων, είναι πολύ μεγαλύτερο, εξαιρετικά πολύπλοκο και απαιτητικό.

Για το λόγο, πέρα από την δημιουργία υγειονομικών πρωτοκόλλων, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για ανάπτυξη ευέλικτων, άμεσων και αποτελεσματικών  διαδικασιών, με στόχο την πρόληψη και κυρίως τον περιορισμό της διασποράς πιθανών κρουσμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό συνοπτικά προτείνουμε:

Βασική προϋπόθεση για αξιόπιστη και αποτελεσματική ιατρική παρέμβαση, αποτελεί η δυνατότητα άμεσης λήψης τεστ, καθώς και η ταχύτητα λήψης άμεσου αποτελέσματος αυτού (εντός 24ωρου).

Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό, αποτελεί η παρουσία αναλυτών PCR στις περιοχές αιχμής (Περιφέρειες και νησιά). Ενδεικτικά προτείνουμε, για κάθε 500 τουριστικές κλίνες να αντιστοιχεί ένας αναλυτής.  Επιβάλλεται η ανάπτυξη δικτύου ταχείας μεταφοράς του δείγματος από το ξενοδοχείο στο Κέντρο που θα εξεταστεί.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητη η αξιοποίηση όλων των εμπλεκομένων δομών, κρατικού και ιδιωτικού τομέα.

Προτείνουμε την δημιουργία Τοπικού Περιφερειακού Συντονιστικού Κέντρου με την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και την απόλυτη ευθύνη και καθοδήγηση του ΕΟΔΥ. Το Τοπικό Περιφερειακό Συντονιστικό Κέντρο θα είναι το αρμόδιο όργανο που θα συλλέγει, επεξεργάζεται και αξιολογεί τα επιδημιολογικά στοιχεία.

Συγκεκριμένα, αναπτύσσει και ελέγχει:

 1. Τηλεφωνικό κέντρο (τετραψήφιο νούμερο) στελεχωμένο με ιατρούς, με σκοπό τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και καθοδήγησης τόσο των  συνεργαζόμενων με τα καταλύματα ιατρών, όσο και όλων των ιατρών που μπορεί να εξετάσουν οποιονδήποτε επισκέπτη της χώρας μας με ύποπτη για COVID-19 συμπτωματολογία. 
 • Κινητές Ιατρικές Ομάδες που μπορεί να είναι οι προσφάτως δημιουργηθείσες κινητές ομάδες (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στελεχωμένες υποχρεωτικά με ιατρούς. Σκοπός τους είναι η ταχύτατη παρέμβαση στη λήψη των δειγμάτων – τεστ και της ασφαλούς και άμεσης μεταφοράς τους προς εξέταση.

Στην περίπτωση που ο ασθενής χρήζει νοσηλείας, η Κινητή Ιατρική Ομάδα είναι αρμόδια να τον συνοδεύσει στο νοσοκομείο αναφοράς.

Η στελέχωση αυτών των ομάδων μπορεί να γίνει από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα (σύμβαση με τον ΕΟΔΥ). Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, συνίσταται η αξιοποίηση των ιατρών των Κέντρων Υγείας. 

Επίσης, σχετικά με τα οχήματα που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία των Κινητών Ιατρικών Ομάδων, μπορούν να αξιοποιηθούν τα ήδη υπάρχοντα ιδιωτικά ασθενοφόρα. 

Στους συνεργαζόμενους ιατρούς, αναφορικά με την αντιμετώπιση του COVID – 19, όπως αυτός περιγράφεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 1881/29-05-2020 (ΦΕΚ 2084/Β/30-05-2020) προτείνουμε:

 1. Κεντρική συλλογική σύμβαση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου με το Υπουργείο Τουρισμού και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).  
 • Όλα τα καταλύματα ανεξάρτητα του αριθμού κλινών επιβάλλεται να δηλώσουν συνεργαζόμενο ιατρό.
 • Ο εκάστοτε συνεργαζόμενος με τα καταλύματα ιατρός, θα πρέπει να είναι κάτοχος ειδικότητας εφάμιλλης με τις λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος (Παθολόγοι, Γενικοί Ιατροί, Πνευμονολόγοι – Φυματιολόγοι, Ω.Ρ.Λ., Καρδιολόγοι, Παιδίατροι, Αναισθησιολόγοι).
 • Ευθύνη του ιατρού είναι να φροντίζει την υγεία μόνο των επισκεπτών του ξενοδοχείου.       
 • Εξετάζει τους ασθενείς πάντα με τον απαραίτητο εξοπλισμό (ΜΑΠ) στα δωμάτια τους για λόγους ασφαλείας. Ο υγειονομικός υπεύθυνος του καταλύματος είναι αρμόδιος να παρέχει τον προστατευτικό εξοπλισμό  όπως ορίζεται από τον ΕΟΔΥ για τον χειρισμό κάθε ύποπτου κρούσματος.
 • Όλες οι ιατρικές οδηγίες για τους ασθενείς που παραμένουν στο ξενοδοχείο, φέρουν  υποχρεωτικά την σφραγίδα του ιατρού.
 • Αρμοδιότητα του κάθε συνεργαζόμενου ιατρού είναι να ειδοποιεί και να  δηλώνει τυχόν ύποπτο κρούσμα στο τηλεφωνικό κέντρο, αλλά και να παραμένει στο χώρο του ασθενούς έως και την λήψη του εργαστηριακού ελέγχου από την κινητική ομάδα.   

Η αμοιβή των συνεργαζόμενων  ιατρών, καθορίζεται από σύμβαση που θα προβλέπει:                                                           

 • Πάγια αντιμισθία που θα εξαρτάται από τον αριθμό των κλινών του καταλύματος
 • Κατά πράξη και περίπτωση από τον ασθενή και την ασφαλιστική του εταιρεία.  

Σε ό,τι αφορά το ξενοδοχείο αναφοράς, θα παραμένουν υποχρεωτικά όλοι οι ασθενείς των λοιπών ξενοδοχείων της Περιφέρειας, το τεστ των οποίων είναι μεν θετικό, χωρίς ωστόσο να χρήζουν νοσηλείας.

Εκεί, θα παρακολουθούνται από τους ιατρούς του ΕΟΔΥ (συμβάσεις με ιδιώτες ιατρούς ανά Περιφέρεια), ακολουθώντας τα ήδη υπάρχοντα πρωτόκολλα επιτήρησής.

Τέλος για την διαχείριση ύποπτου κρούσματος ακολουθούνται οι οδηγίες όπως αυτές προβλέπονται από τον ΕΟΔΥ.

(https://eody.gov.gr/enimerotiko-yliko-gia-iatroys-toyristikon-katalymaton-covid-19/)

ΠΡΟΣΦΑΤΑ