Αποτελέσματα εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων περιόδου Ιουνίου 2020

Αποφάσεις - Ανακοινώσεις, Γενικά, Εξετάσεις Ιατρικών Ειδικοτήτων, Συμμετοχή στις εξετάσεις για απόκτηση τίτλου ειδικότητας, Χωρίς κατηγορία