Γ.Ν. Κεφαλληνίας: Προκήρυξη έξι (6) κενών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.

Προκήρυξη για πλήρωση επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών
κλάδου ΕΣΥ Επιμελητή Β΄ Αναισθησιολογίας, Διευθυντή Γαστρεντερολογίας,
Διευθυντή Εσωτερικής Παθολογίας, Επιμελητή Β΄ Εσωτερικής Παθολογίας,
Επιμελητή Α΄ Πνευμονολογίας και Φυματιολογίας για το Γενικό Νοσοκομείο
Κεφαλληνίας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ