Γ.Ν. – Κ.Υ. Φιλιατών: Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ., επί θητεία

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ ΣΕ Ι
Την πλήρωση της κατωτέρω θέσεως του κλάδου γιατρών ΕΣΥ, επί θητεία:
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ
( άγονη και προβληματική περιοχή Α΄ κατηγορίας )

Μιας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ,
στον βαθμό του Επιμελητή Β΄.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ