Γ.Ν. Άμφισσας: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.

Το Γ.Ν. Άμφισσας προκηρύσσει θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., στην ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας

Διαβιβαστική επιστολή

Προκήρυξη με ΑΔΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ