Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας – ΑΟΜ Καλαβρύτων: Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκηρύσσεται η πλήρωση της επί θητείας θέσης Διευθυντή του κλάδου Ε.Σ.Υ. , στην ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας, για το Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας – Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Καλαβρύτων

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...