Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας – ΑΟΜ Καλαβρύτων: Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ.

Θέσεις εργασίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκηρύσσεται η πλήρωση της επί θητείας θέσης Διευθυντή του κλάδου Ε.Σ.Υ. , στην ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας, για το Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας – Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Καλαβρύτων