Γ.Ν. Χαλκίδας_Γ.Ν. – Κ.Υ. Καρύστου_Γ.Ν. – Κ.Υ. Κύμης : Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ.

Θέσεις εργασίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η – Π ΡΟ Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Προκήρυξη για πλήρωση μία κενή οργανική θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας-Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου-Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης (οργανική μονάδα Χαλκίδας), κατά ειδικότητα Αναισθησιολογίας και βαθμό Επιμελητή Β΄